Tracker

De dienst wordt evenzeer geacht een beeld te hebben van de belangen waartegen een dreiging is gericht. Dat betekent dat de dienst vanuit dit perspectief een kennispositie opbouwt; waar kan een potentiële dreiging zich manifesteren, wat zijn de kwetsbaarheden en gevaaraantrekkende aspecten? De dienst brengt vanuit het perspectief van de ‘mogelijk bedreigde’ de voorstelbare dreigingen in kaart. De mogelijk bedreigde belangen kunnen personen, objecten of diensten zijn die het veiligheidsbelang vertegenwoordigen. Op basis van informatie van de dienst over voorstelbare dreigingen of mogelijke risico’s ten aanzien van deze belangen kunnen andere organisaties besluiten tot het treffen van beveiligingsmaatregelen.